ZDB

Sveriges största databas

Z
D
B

Källor

ZDB bygger på data från bland annat livsmedelsverket, statistiska centralbyrån, skolverket, länsstyrelsen, svensk filmdatabas, socialstyrelsen och artdatabanken.