Listor / Arter

Arter (efter rödlistekriterium)

Sortera och sök: Namn Brackvatten Fjäll Havsstrand Jordbrukslandskap Kategori Latin Marin miljö Organismgrupp Rödlistekriterium Skog Svensk förekomst Sötvatten Typ Urban miljö Våtmark

1 2 3 4 5 68

Art Rödlistekriterium ↑
mjukdånA2a+3c+4ac
renlostaA2ab
hedblomsterA2ab
strandlummerA2ab
tjockskalig målarmusslaA2ab
fyrtömmad skärlångaA2ab
slåtterfibblaA2ab
brunklöverA2ab
kösaA2ab
borsttågA2ab
etternässlaA2ab
stallörtA2ab
ljus solvändaA2ab
kärrnävaA2ab; B2ab(i,ii,iii,iv)
uddnateA2ab; B2ab(ii,iii,iv,v)
gulyxneA2ab; B2b(ii,iii,iv,v)
åkerrödtoppaA2ab; B2b(ii,iv,v)
bandnateA2ab+4ab
topplåsbräkenA2abc
vit sminkrotA2abc
nötkråkaA2abc
brushaneA2abc
tretåig hackspettA2abc
pilbladA2abc
jordtistelA2abc
åkerrättikaA2abc
lungrotA2abc
majvivaA2abc
blågrönt mannagräsA2abc
backsmörblommaA2abc
ängsnattviolA2abc
cypresslummerA2abc; B2ab(i,ii,iii,iv,v)
mellanlummerA2abc; B2ab(i,ii,iii,iv,v)
granspiraA2abc; B2ab(ii,iii,iv,v)
klockgentianaA2abc; B2ab(ii,iii,iv,v)
rödlånkeA2abc; B2ab(ii,iii,iv,v)
nordlåsbräkenA2abc; B2ab(ii,iii,iv,v); D1
månlåsbräkenA2abc+3c+4ac
slåttergubbeA2abc+4abc
videsparvA2abcd
lakeA2abcd
ortolansparvA2abcd+3cd+4bcd; C1
torskA2abcde
storspovA2abcde+3ce+4abcde
svärtaA2abce
alfågel (övervintrande population)A2abce
ejderA2abce+3ce+4c
vitlingA2abd
brugdA2abd; D
klättA2ac

Visar resultat 1-50 av 3371.

1 2 3 4 5 68

Slumpa fram en art