Listor / Arter

Arter (efter rödlistekriterium)

Sortera och sök: Namn Brackvatten Fjäll Havsstrand Jordbrukslandskap Kategori Latin Marin miljö Organismgrupp Rödlistekriterium Skog Svensk förekomst Sötvatten Typ Urban miljö Våtmark

1 2 3 4 5 6 7 68

Art Rödlistekriterium ↑
brunflammig fältmätareA2b; B2ab(ii,iii,iv,v)
bredbandad mårefältmätareA2b; B2ab(iii,v)c(iv)
piltecknad fältmätareA2b; B2b(ii,iii,iv,v)
praktnejlikflyA2b; B2b(iii,v)c(iv); C1
silverfläckat kapuschongflyA2b; C1+2b
vedflamlavA2b+3d+4c; D1
skorpdagglavA2bc
strandskinnlavA2bc
hårig skrovellavA2bc
grynig dagglavA2bc
duvhökA2bc
mindre hackspettA2bc
spillkråkaA2bc
backsvalaA2bc
klöverhumlaA2bc
tornseglareA2bc
gröngölingA2bc
sånglärkaA2bc
hussvalaA2bc
stareA2bc
rosenfinkA2bc
äkta målarmusslaA2bc
hälleflundraA2bc; B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i,ii)
mottmätareA2bc; B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv); C1+2a(i)
dvärgmalmätareA2bc; B2ab(i,ii,iii,iv,v)
korndådraA2bc; B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
lamellsnäckaA2bc; B2ab(ii,iii,iv,v)
mörk solvändaA2bc; B2ab(ii,iii,iv,v)
stortapetserarbiA2bc; B2b(ii,iii,iv,v)c(iv)
liten aspgelélavA2bc; C1
kristallundlavA2bc; C1; D1
allékrimmerlavA2bc+3b; D
blanksvart spiklavA2bc+3bc+4abc
vedstjärnaA2bc+3bc+4b
falsk allékrimmerlavA2bc+3bc+4b
matt pricklavA2bc+3bc+4bc
rosa lundlavA2bc+3bc+4bc
violettgrå tagellavA2bc+3bc+4bc
blyertslavA2bc+3bc+4bc
skuggorangelavA2bc+3bc+4bc
kavernulariaA2bc+3bc+4bc
parknålA2bc+3bc+4bc
nordlig nållavA2bc+3bc+4bc
vitskaftad svartspikA2bc+3bc+4bc
solfjäderlavA2bc+3bc+4bc
torvbägarlavA2bc+3bc+4bc
dvärgbägarlavA2bc+3bc+4bc
gul dropplavA2bc+3bc+4bc
stiftgelélavA2bc+3bc+4bc
läderlappslavA2bc+3bc+4bc

Visar resultat 101-150 av 3371.

1 2 3 4 5 6 7 68

Slumpa fram en art