Listor / Arter / gråhäger

gråhäger

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Ardea cinerea [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Fåglar
Skog: Viktig
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Viktig