Listor / Arter / vitkindad gås

vitkindad gås

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Viktig
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Branta leucopsis [Länk]
Organismgrupp: Fåglar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Förekommer
Typ: Art
Våtmark: Förekommer