Listor / Arter / sångsvan

sångsvan

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Förekommer
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Cygnus cygnus [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Fåglar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Viktig