Fråga:

Vad kallas sångsvan på latin?

Svar:

Cygnus cygnus

Listor / Arter / sångsvan / Latin