Listor / Arter / nötkråka

nötkråka

Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Nucifraga caryocatactes [Länk]
Organismgrupp: Fåglar
Rödlistekriterium: A2abc
Skog: Viktig
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Urban miljö: Viktig