Listor / Arter / storspov

storspov

Havsstrand: Förekommer
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Numenius arquata [Länk]
Organismgrupp: Fåglar
Rödlistekriterium: A2abcde+3ce+4abcde
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Våtmark: Viktig