Listor / Arter / fiskgjuse

fiskgjuse

Brackvatten: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Pandion haliaetus [Länk]
Organismgrupp: Fåglar
Skog: Viktig
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art