Listor / Arter / vikare

vikare

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC°)
Latin: Pusa hispida [Länk]
Organismgrupp: Däggdjur
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art