Fråga:

Vad kallas vikare på latin?

Svar:

Pusa hispida

Listor / Arter / vikare / Latin