Listor / Arter / agmyrvecklare

agmyrvecklare

Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Aterpia sieversiana [Länk]
Organismgrupp: Fjärilar
Rödlistekriterium: D2
Skog: Förekommer
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Våtmark: Viktig