Listor / Arter / aghakmal

aghakmal

Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Glyphipterix schoenicolella [Länk]
Organismgrupp: Fjärilar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Våtmark: Viktig