Listor / Arter / tjockskalig målarmussla

tjockskalig målarmussla

Kategori: Starkt hotad (EN)
Latin: Unio crassus [Länk]
Organismgrupp: Blötdjur
Rödlistekriterium: A2ab
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art