Listor / Arter / svart jättevapenfluga

svart jättevapenfluga

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Viktig
Jordbrukslandskap: Förekommer
Kategori: Starkt hotad (EN)
Latin: Stratiomys longicornis [Länk]
Organismgrupp: Tvåvingar
Rödlistekriterium: B1ab(i,iii,iv,v)c(iv)+2ab(i,iii,iv,v)c(iv)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Viktig