Listor / Arter / smådopping

smådopping

Brackvatten: Förekommer
Jordbrukslandskap: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC°)
Latin: Tachybaptus ruficollis [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Fåglar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Urban miljö: Förekommer