Listor / Arter / snatterand

snatterand

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Anas strepera [Länk]
Organismgrupp: Fåglar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Viktig