Listor / Arter / ortolansparv

ortolansparv

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Emberiza hortulana [Länk]
Organismgrupp: Fåglar
Rödlistekriterium: A2abcd+3cd+4bcd; C1
Skog: Viktig
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art
Urban miljö: Förekommer