Listor / Arter / brugd

brugd

Kategori: Akut hotad (CR)
Latin: Cetorhinus maximus [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Fiskar
Rödlistekriterium: A2abd; D
Svensk förekomst: Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Typ: Art