Listor / Arter / femtömmad skärlånga

femtömmad skärlånga

Brackvatten: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Ciliata mustela [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Fiskar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art