Listor / Arter / grönbena

grönbena

Brackvatten: Förekommer
Fjäll: Förekommer
Havsstrand: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Tringa glareola [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Fåglar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Förekommer
Typ: Art
Våtmark: Viktig