Listor / Arter / grågås

grågås

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Viktig
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Anser anser [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Fåglar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Förekommer
Typ: Art
Våtmark: Viktig