Listor / Arter / kanadagås

kanadagås

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Förekommer
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Ej tillämplig (NA)
Latin: Branta canadensis [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Fåglar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Urban miljö: Förekommer
Våtmark: Viktig