Listor / Arter / gräsand

gräsand

Brackvatten: Förekommer
Fjäll: Förekommer
Havsstrand: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Anas platyrhynchos [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Fåglar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Urban miljö: Förekommer
Våtmark: Viktig