Listor / Arter / ejder

ejder

Brackvatten: Viktig
Havsstrand: Viktig
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Somateria mollissima [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Fåglar
Rödlistekriterium: A2abce+3ce+4c
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art