Listor / Arter / vattenrall

vattenrall

Brackvatten: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Rallus aquaticus [Länk]
Organismgrupp: Fåglar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Våtmark: Viktig