Listor / Arter / rödbena

rödbena

Brackvatten: Förekommer
Fjäll: Viktig
Havsstrand: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Tringa totanus [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Fåglar
Skog: Förekommer
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Förekommer
Typ: Art
Våtmark: Viktig