Listor / Arter / fjällabb

fjällabb

Brackvatten: Förekommer
Fjäll: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Stercorarius longicaudus [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Fåglar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art