Listor / Arter / skrattmås

skrattmås

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Viktig
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Chroicocephalus ridibundus [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Fåglar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Förekommer
Typ: Art
Urban miljö: Förekommer
Våtmark: Viktig