Fråga:

Vad kallas skrattmås på latin?

Svar:

Chroicocephalus ridibundus

Listor / Arter / skrattmås / Latin