Listor / Arter / aftonfalk

aftonfalk

Jordbrukslandskap: Förekommer
Kategori: Ej tillämplig (NA)
Latin: Falco vespertinus [Länk]
Organismgrupp: Fåglar
Skog: Förekommer
Svensk förekomst: Ej bofast men tillfälligt reproducerande
Typ: Art
Våtmark: Förekommer