Fråga:

Vad kallas aftonfalk på latin?

Svar:

Falco vespertinus

Listor / Arter / aftonfalk / Latin