Listor / Arter / spetsstrimbock

spetsstrimbock

Brackvatten: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Macroplea appendiculata [Länk]
Organismgrupp: Skalbaggar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art