Listor / Arter / svart vassbock

svart vassbock

Brackvatten: Förekommer
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Plateumaris braccata [Länk]
Organismgrupp: Skalbaggar
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art