Listor / Arter / strandförgätmigej

strandförgätmigej

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Myosotis laxa subsp. baltica [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Underart