Fråga:

Vad kallas strandförgätmigej på latin?

Svar:

Myosotis laxa subsp. baltica

Listor / Arter / strandförgätmigej / Latin