Listor / Arter / smalstäkra

smalstäkra

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Viktig
Kategori: Starkt hotad (EN)
Latin: Oenanthe lachenalii [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art