Listor / Arter / strandviva

strandviva

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Primula nutans [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art