Listor / Arter / klätt

klätt

Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Akut hotad (CR)
Latin: Agrostemma githago [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2ac
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art