Fråga:

Vad kallas klätt på latin?

Svar:

Agrostemma githago

Listor / Arter / klätt / Latin