Listor / Arter / sumpskräppa

sumpskräppa

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Förekommer
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Rumex palustris [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Förekommer
Typ: Art
Våtmark: Viktig