Listor / Arter / havsrufse

havsrufse

Brackvatten: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Tolypella nidifica [Länk]
Marin miljö: Förekommer
Organismgrupp: Alger
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art