Listor / Arter / topplåsbräken

topplåsbräken

Fjäll: Förekommer
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Botrychium lanceolatum [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2abc
Skog: Förekommer
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art