Fråga:

Vad kallas topplåsbräken på latin?

Svar:

Botrychium lanceolatum

Listor / Arter / topplåsbräken / Latin