Listor / Arter / strandmaskros

strandmaskros

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Viktig
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Livskraftig (LC)
Latin: Taraxacum suecicum [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Småarter
Våtmark: Förekommer