Listor / Arter / rödlånke

rödlånke

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Förekommer
Jordbrukslandskap: Viktig
Kategori: Nära hotad (NT)
Latin: Lythrum portula [Länk]
Organismgrupp: Kärlväxter
Rödlistekriterium: A2abc; B2ab(ii,iii,iv,v)
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Sötvatten: Viktig
Typ: Art
Urban miljö: Förekommer
Våtmark: Viktig