Listor / Arter / havsbryum

havsbryum

Brackvatten: Förekommer
Havsstrand: Viktig
Kategori: Ej tillämplig (NA)
Latin: Bryum warneum var. warneum [Länk]
Organismgrupp: Mossor
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Varietet
Våtmark: Viktig