Listor / Arter / torsk

torsk

Brackvatten: Viktig
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Gadus morhua [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Fiskar
Rödlistekriterium: A2abcde
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art