Listor / Arter / vitling

vitling

Brackvatten: Förekommer
Kategori: Sårbar (VU)
Latin: Merlangius merlangus [Länk]
Marin miljö: Viktig
Organismgrupp: Fiskar
Rödlistekriterium: A2abd
Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Typ: Art